Privacy statement

Inleiding
Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van websites, diensten en producten van WPG Uitgevers B.V. en haar dochterondernemingen (hierna ‘WPG Uitgevers’).

WPG Uitgevers acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van groot belang. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummers worden dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd. WPG Uitgevers houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de overige privacywet- en regelgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is WPG Uitgevers B.V., Herengracht 376, 1016 CH te Amsterdam. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

 

Verwerking van persoonsgegevens
WPG Uitgevers legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u zich abonneert op een uitgave of nieuwsbrief, een training volgt, een publicatie bestelt, uw interesse kenbaar maakt, gebruik maakt van onze (online) diensten of anderszins contact heeft met WPG Uitgevers. De gegevens die verwerkt kunnen worden zijn contactgegevens, (waaronder naam, postadres, emailadres en telefoonnummer), geslacht, geboortedatum, functiegegevens, opgegeven interesses, factuurgegevens, gegevens over betalingen, bestelde producten. WPG Uitgevers kan deze gegevens uitwisselen met haar dochterondernemingen waaronder worden verstaan:

B.V. Weekbladpers, Uitgeverij De Bezige Bij B.V., Uitgeverij Arbeiderspers B.V., A.W. Bruna Uitgevers B.V., Voetbal International B.V., E.M. Querido’s Uitgeverij B.V., Happinez B.V., Uitgeverij Zwijsen B.V. Uitgeverij Leopold B.V., WP Direct B.V., Polak en Van Gennep Uitgeversmij B.V., Nijgh & Van Ditmar B.V., Uitgeverij Ploegsma B.V., De Buitenspelers Beheer B.V., Oog & Blik B.V., Thomas Rap B.V. en Uitgeverij Balans B.V., WPG Service Centrum B.V.
WPG Uitgevers verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;

• Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
• Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van WPG Uitgevers;
• Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van WPG Uitgevers;
• Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
• Om WPG websites en bijbehorende technologieën te analyseren, onderhouden, optimaliseren en te beveiligen;

 

Afmelden
WPG Uitgevers houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit altijd (naast de in dit statement ook al opgenomen afmeldmogelijkheden) per e-mail melden bij (abonnement@weekbladpers.nl) of schriftelijk bij ons Klanten Service Centrum, Postbus 960, 1000 AZ Amsterdam. Uw afmelding voor het gebruik van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen 20 werkdagen door WPG Uitgevers verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich heeft afgemeld.

 

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt uw eigen gegevens altijd opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of te verwijderen door een kaartje te sturen naar ons Klanten Service Centrum, Postbus 960, 1000 AZ Amsterdam of een e-mail aan (abonnement@weekbladpers.nl).

 

Beveiliging
WPG Uitgevers handhaaft een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek adequaat is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Bedrijfsoverdracht
Indien WPG Uitgevers, onderdelen of activa van WPG Uitgevers worden overgedragen aan een derde, zullen uw persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. WPG Uitgevers zal u daarvan in kennis stellen waarbij aan u de gelegenheid wordt geboden tegen die overdracht bezwaar te maken.

 

Gebruik van Cookies
WPG Uitgevers maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. WPG Uitgevers maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website van WPG Uitgevers voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast maakt WPG Uitgevers ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van dit cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Dit kan echter uw gebruik van sommige onderdelen van onze website in de weg staan. Voor meer informatie over het beheer van cookies, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen.

 

WPG Uitgevers en andere websites
Op de sites van WPG Uitgevers treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. WPG Uitgevers kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

Vragen
Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: WPG Uitgevers, Klanten Service Centrum, Postbus 960, 1000 AZ Amsterdam of een e-mail aan (abonnement@weekbladpers.nl).

 

Wijzigingen
WPG Uitgevers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van WPG uitgevers.

(Dit document is voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2014)

 

Disclaimer
Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van WPG Uitgevers. Het is niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WPG Uitgevers. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
De op deze website getoonde informatie wordt door WPG Uitgevers met constante zorg en aandacht samengesteld. Evenwel is het mogelijk dat gegevens die op de site worden gepubliceerd onverhoopt onvolledig en/of onjuist zijn.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. WPG Uitgevers behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder berichtgeving voor- of achteraf door te voeren.

Hoewel WPG Uitgevers alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website (via internet) verzonden worden.

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door WPG Uitgevers worden onderhouden wordt afgewezen.

WPG Uitgevers sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.