Een weerwolf in de Leeuwenkuil (China)

Chinese vertaling van ‘Een weerwolf in de Leeuwenkuil’: Xiao Lang Ren: Shizikeng li de langren

Ming Ya Books Co. 2011